Имейл
Работа

Време: индивидуално договаряне

Даване на уроци

Английски: основно, прогимназиален етап

 

Местоположение: на място при ученика